Fraktale Na Forex Trading
Fraktale Na Forex TradingPrzytocz najbardziej prost definicj: Fraktal jest nieregularnym ksztatem, ktry jest nieprzypadkowy, jednake we wszystkich jego skalach tak samo nieregularny, um przez para bardzo zbliony. Zanim przejd do wyjanienia, po co o tym w ogle pisz przy okazji rynku forex, pozwol sobie na zaprezentowanie dwch przykadw: Jeeli przyjrzymy si dokadnie, dostrzeemy podobiestwo poszczeglnych elementw, tworzcych cao danej figury. Innymi sowy, mniejsze figury ukadaj e w sposb, ktry tworzy wiksz itd. Takamu dzieje si na rynkach finansowych aw szczeglnoci na rynku walutowym (uwaga tutaj bdzie wielkie zaskoczenie dla laikw: rynek walutowy rynek forex) Kady rynek mona obserwowa w rnych interwaach czasowych (w nastpnych publikacjach nieco szerzej o ich istotnoci) - kady z nich za jednostk Przyjmuje inny okres (najbardziej popular przedzia para od 1 minuty (M1) do 1 miesica (MN)). Oto przykad zachowania fraktalnego w przypadku jednego z najwaniejszych rynkw walutowych: Na grze: ukad miesiczny, poniej ukad tygodniowy. Nie trzeba por specjalnie spostrzegawczym, aby zauway, e mimo kompletnie odlegych okresw (ukad miesiczny obejmuje w tym przykadzie okres od 2002 r. Do 2009 r. Z kolei ukad tygodniowy okres od poowy 2010 r. Do koca 2011 r.) Rynek zachowuje si dokadnie W taki sam sposb (schemat - fraktal). Dla zainteresowanych kwesti techniczn: W przypadku ukadu miesicznego. Po osigniciu minimum na poziomie 0.85, rynek przez kolejne 7 lat wspina si do rekordowego jak dotychczas poziomu 1.57, po drodze zaliczajc natural korekt z poziomu 1.35 do 1.17. Omawiany ruch dokona si w klasycznym ukadzie fal: A-B-C. Nastpnie dosso do przeamania linii 7-letniego trendu wzrostowego (XBD1D2) w punkcie D1 (przy cenie 1.41), po czym rynek dokona tzw. Ruchu powrotnego, potwierdzajcego wspomniane wyamanie, wzrastajc do poziomu 1.50 (pkt. D2), ostatecznie jednak odbi e od wspomnianej linii trendu wzrostowego, rozpocz waciwy trend spadkowy. ANALOGICZNIE w przypadku ukadu tygodniowego. Po osigniciu minimum na poziomie 1.19, rynek przez kolejne 10 miesicy wspina e do poziomu 1.48, po drodze zaliczajc natural norek z zzziomu 1.40 do 1.29. Omawiany ruch dokona si RWNIE w klasycznym ukadzie fal: A-B-C. Nastpnie doszo RWNIE do przeamania linii 10-miesicznego trendu wzrostowego (XBD1D2) w punkcie D1 (przy cenie 1.39), po czym rynek dokona tzw. Ruchu powrotnego, potwierdzajcego wspomniane wyamanie, wzrastajc do poziomu 1.41 (pkt. D2), ostatecznie jednak odbi si od wspomnianej linii trendu wzrostowego, rozpocz waciwy trend spadkowy. W obu przypadkach, sygnaem na zajcie pozycji (krtkiej - chcc gra na spadki), byo pokonanie linii trendu XBD1D2 w punkcie D1. Znajc realia rynkowe, najwicej pozycji otwieranych jest w takich przypadkach kilkaset punktw poniej poziomu przeamania linii trendu (poniej pkt. D1) - naraajc si przy tym na naturaln reakcj rynku - ruch powrotny - najczciej doprowadzajcy do ruchu na wyszy poziom ni D1 (w obu przypadkach Zaznaczony poziomem D2). Najwaniejsza rzecz: niezalenie, czy mamy do czynienia z ukadem miesicznym, tygodniowym, dziennym, 4-godzinowym, 30-minutowym czy nawet 60-sekundowym, nos wszystkich okresach powtarzaj si te iguais geometryczne (tak samo jak w ukadach fraktalnych) Jeeli zaobserwujemy, E na danym rynku, na wyszych interwaach (takich, ktre opisuj dalsze horyzonty czasowe (od ukadu dziennego minimum) pojawi e specyficzne zachowania (dez termin jeszcze rozwin w osobnym pocie) para moemy zaoy, e bd one powtarzay si na niszych ukadach czasowych (od Minutowego do godzinowego). Wiedza ta pomoe nam w identyfikacji optymalnego wejcia na rynek i zanim podejmiemy ostateczn decyzj o zakupie danego instrumentu, bdziemy wiedzie, z jakim potencjalnym ryzykiem musimy si liczy (gdzie ustawi zlecenie obronne STOP PERDA). Wikszo inwestorw grajcych na przeamanie linii Trendu ustawia swoje STOP PERDOSE w strefie po midzy D1 a D2 (nawizuj do 2 zaczonych wykresw) i traci swoje pienidze. Powiem co jeszcze bardziej ciekawego: Wr Az ze zblianiem e do punktu D2, otwieranych jest wicej dugich pozycji i. Znw wtopa. (Ale para ju kwestia timingu). Tak wic pamitajcie. Uwanie poznawajcie fraktalne zachowania interesujcych Was rynkw, eby klasyczne podejcie do analizy technicznej nie generowao strat na Waszych rachunkach. Szukacie najczciej aktualizowanego, indywidualnego szkolenia FOREX. Nic prostszego. Mpac. plNicola Anderson, Joseph Noss 03 de setembro de 2013 Os precos financeiros exibem propriedades fractal. Esta coluna conjectura que isso e causado por interacoes entre agentes com diferentes horizontes e interpretacoes da informacao. Esta estrutura parece estar associada a um tipo especial de estabilidade que pode ser interrompida levando a falhas de precos se essa interacao se rompe. Enquanto embrionario, esse pensamento pode ter implicacoes importantes para a regulamentacao dos mercados financeiros. Os precos financeiros parecem exibir propriedades fractal ao longo do tempo. Uma propriedade definidora dos fractals e a tendencia de um objeto ser semelhante as partes de si mesmo. 1 Para consertar ideias antes de recorrer aos mercados financeiros, considere um conhecido exemplo natural de um carvalho (Figura 1). Figura 1 . Uma arvore fractal De uma distancia, o padrao de ramo de arvore se assemelha a um tronco com alguns ramos grandes e uma coroa lisa. Amplie um ramo grande, e vemos um ramo com ramos mais pequenos. Amplie um pequeno ramo e o mesmo padrao com o pequeno ramo e galhos. Sucessivas, as geracoes de ramos tornam-se menores, mas o padrao de cada um ecoa o da geracao anterior. Isso e chamado de estrutura com auto-similaridade. Essa auto-semelhanca produz objetos que parecem simples e suaves a distancia. Mas, sob ampliacao, seu padrao parece cada vez mais complexo de formas que sao repetidas em graus de resolucao cada vez mais finos. Esta propriedade esta presente nos precos do mercado financeiro. De uma distancia, isto e, visto durante uma longa escala, os precos do mercado aparecem suaves, quase deterministas. O grafico 1 traca os precos diarios do indice de acoes da Dow Jones a partir de 1896. Isso se parece mais a um padrao exponencial. Em escalas de curto prazo revelam dois fenomenos: primeiro, a serie produz crescente complexidade ou rugosidade. A suavidade de qualquer porcao particular da serie da lugar a um padrao mais aspero (Grafico 2). Em segundo lugar, o padrao de precos parece qualitativamente similar em diferentes niveis de resolucao. Os graficos 3 e 4 mostram o indice Dow Jones entre 1988 e 1997, mas com as series de precos amostradas em diferentes frequencias. Assim, a serie anual mostra os movimentos de preco observados ao longo de um ano, enquanto a serie de quatro anos mostra os movimentos de preco ao longo de quatro anos. 2 O grafico 5 mostra a serie sobreposta. Para comparacao, o Grafico 6 mostra um fenomeno similar para o indice FTSE All-Share. Essas series de precos parecem exibir auto-semelhanca. Para as series temporais, isso significa uma invariancia de sua estrutura para a escala de tempo em que eles sao vistos. A Hipotese do Mercado Fractal Nossa pesquisa recente examina por que e como essas propriedades fractal dos precos de mercado podem surgir. Tambem consideramos as implicacoes para a compreensao das causas da estabilidade financeira (in) (ADD). Em particular, revisitamos a Hipotese do mercado de fracturas (FMH), uma teoria do comportamento do mercado proposta por Peters (1991). Isso conjectura que a dinamica dos precos do mercado, em particular, sua auto-semelhanca pode ser causada pelas interacoes de agentes com diferentes horizontes de tempo e diferentes interpretacoes da informacao. Fonte . Dados financeiros globais. No coracao do FMH, dois elementos faltam em teorias mais estabelecidas de precos de ativos. Um papel para a liquidez do mercado e o impacto relacionado da informacao. Falando, a liquidez do mercado e gerada sempre que os investidores trocam entre si. E para este caso, postula-se que dois investidores devem ter visoes diferentes sobre um valor de seguranca. Duas interpretacoes do horizonte do investidor Isso pode surgir em situacoes em que um investidor possui informacoes sobre seu valor ao qual outro investidor nao tem acesso. Um exemplo sao os chamados comerciantes de alta frequencia que sao capazes de pagar um premio para observar informacoes sobre precos de mercado relevantes para avaliar uma seguranca em uma frequencia maior do que a comunidade de investimento mais ampla ver Haldane (2011). Alternativamente, dois investidores podem receber informacoes simultaneamente, mas colocar um peso diferente em sua importancia. Por exemplo, para os investidores com horizontes de curto prazo, como alguns fundos de hedge, a distribuicao diaria dos retornos pode ter uma grande influencia em seu comportamento comercial. Em particular, uma queda nos precos proporcional a, digamos, tres desvios padrao dos retornos diarios podem ser vistos como altamente adversos, precipitando uma venda. Mas, para um investidor de longo prazo, por exemplo, os investidores em dinheiro real, como os fundos de pensao, esses altos e baixos diarios podem ser menos importantes. Tais investidores podem julgar o seu desempenho em relacao a distribuicao de precos a mais longo prazo, segundo a qual um movimento de desvio padrao e proporcional a um movimento muito mais extremo do que o dos retornos diarios. Um tipo especial de estabilidade (financeira) Importante, especialmente na perspectiva de um regulador ou formulador de politicas macroprudenciais, as diferencas na interpretacao da informacao podem implicar a estabilidade de precos, pelo menos em condicoes de mercado padrao. Quando um comerciante do dia experimenta um movimento de preco que julgam ser de gravidade suficiente para fazer com que eles vendam, um investidor de longo prazo pode entrar e comprar com eles, impedindo assim quedas de precos significativas. O investidor de longo prazo pode estar disposto a faze-lo porque, da sua perspectiva, o evento n-sigma dos day-traders nao e incomum (a menos que, e claro, n seja muito grande): julgado pela distribuicao de retornos a mais longo prazo, Esta mais perto do meio. Desta forma, os mercados financeiros podem ser considerados como incorporando um tipo especial de estabilidade. Curiosamente, as estruturas fracas auto-parecidas parecem ser favorecidas pela natureza como forma de garantir a estabilidade dos sistemas no mundo natural. No caso da arvore, por exemplo, e determinado globalmente que cada ramo ira dividir para produzir dois ou mais ramos, definindo sua estrutura geral. Mas, o que e importante, os ramos de geracoes sucessivas nao sao identicos. Isso garante que, se um ramo de uma arvore fosse mal formado, haveria outros ramos para compensar. O determinismo global da estrutura e sua aleatoriedade local se combinam para significar que a estrutura geral da arvore nao esta ameacada pela presenca de ramos malformados. A estrutura fractal parece incorporar uma certa tolerancia ao erro que ajuda a preservar a estabilidade do sistema. Descobertas na estrutura fractal Segue-se que os mercados financeiros podem se tornar propensos a instabilidade quando esta estrutura fractal esta quebrada. Essa quebra pode ocorrer quando os investidores com um horizonte mais longo deixam de participar do mercado ou se tornam investidores de curto prazo. Razoes para tal eventualidade podem ser mapeadas para nossas duas diferentes interpretacoes do horizonte do investidor: a explicacao original oferecida por Peters (1991) tem um evento exogeno que causa que os investidores de curto prazo sejam vendidos e a consequente queda dos precos, fazendo com que os investidores de longo prazo Duvida da validade das informacoes sobre as quais eles baseiam seu comportamento. Por exemplo, eles podem tornar-se incerto quanto a sua visao dos ganhos a longo prazo de uma seguranca, formada por alguma medida de fundamentos economicos. Um exemplo de um desses eventos e a interrupcao em torno de 11 de setembro de 2001. Neste caso, as consequencias para as perspectivas de longo prazo para a economia eram tao incertas que os investidores de longo prazo perderam fe em sua visao dos fundamentos economicos. Posteriormente, interromperam a negociacao ou comecaram a operar em dinamicas de mercado de curto prazo, esmagadoramente negativas. Uma explicacao mais sutil e endogena explorada por Haldane (2011), porque os investidores de longo prazo veem o mercado menos regularmente do que os jogadores de curto prazo, eles duvidam da veracidade da informacao dada pelos precos em um mercado onde outros investidores veem os precos mais frequentemente . Em ambos os casos, a remocao de investidores de longo prazo do mercado, ou reducao em seu horizonte comercial, faz com que a liquidez se evapore, pois ja nao ha heterogeneidade das avaliacoes de investidores. Esta visao tem implicacoes politicas potencialmente importantes Haldane (2011) sugere que isso representou a falta de liquidez do mercado durante o 2010 Flash Crash. Na presenca de comerciantes de alta frequencia, as caracteristicas fracturas dos mercados, incluindo o risco de dispersao em precos futuros, surgiram em escalas de tempo mais curtas. Essa dinamica agravou os riscos enfrentados pelas empresas de baixa frequencia enfrentadas e, no extremo, significava que nao podiam ver o preco ao qual poderiam negociar. Em outras palavras, eles se debrucam em uma desvantagem de informacao aguda em momentos de estresse, incapaz de fazer mercados sem arriscar serem arbitrados por comerciantes de alta frequencia. Isso pode ter feito com que eles se retirassem do mercado, reduzindo a liquidez e causando o acidente. A Hipotese do mercado de fracturas sugere uma serie de respostas possiveis de formuladores de politicas publicas que poderiam ajudar a reforcar a confianca dos investidores de longo prazo e, assim, reforcar a estabilidade do mercado. Tres desses tipos de politicas sao: Primeiro, as diretrizes de criacao de mercado podem garantir o compromisso dos fabricantes de mercado de fornecer liquidez em todos os momentos. Isso, de fato, asseguraria uma certa heterogeneidade das acoes dos investidores e, portanto, manteria a interacao dos investidores e a liquidez do mercado mesmo em momentos de estresse. Isso, pelo menos, em principio, reduziria o aspecto mais pernicioso do FMH, reduzindo a ocorrencia e a gravidade dos acidentes de mercado. Uma segunda variedade de respostas politicas apoiadas pelo FMH e a dos disjuntores do mercado. As propostas para introduzir esses mecanismos datam de varias decadas, inclusive em resposta ao crash do mercado de acoes de 1987, conforme descrito no relatorio da chamada Comissao Brady (ver Departamento de Tesouraria dos EUA (1988). Na sua maioria basica , Os disjuntores sao regras simples segundo as quais todas as negociacoes de um determinado produto em uma dada troca sao interrompidas se os precos se movem de forma muito erratica, conforme julgado por alguns criterios pre-estabelecidos. Sob a visao das fractals, essa interrupcao na negociacao permitiria a resolucao De qualquer assimetria informacional entre os investidores que veem o mercado em diferentes frequencias, permitindo que os investidores de longo prazo recuperem sua confianca nas informacoes do mercado e diminuam a probabilidade de sua retirada em tempos de estresse. Um terceiro tipo de proposta de politica e o de periodos minimos de repouso . Estes impoem um atraso minimo entre o momento em que uma troca em uma determinada troca e submetida, e aquela na qual ela e executada. A justificativa da hipotese dos fractals esta claro. Os periodos minimos de repouso servem como uma contrapartida ex ante para disjuntores do mercado. Eles diminuem a negociacao e mantem a confianca dos investidores de longo prazo em informacoes de mercado em todos os estados do mundo (em vez de apenas em projetos de liquidez). Mas tambem ha possiveis inconvenientes: os periodos minimos de repouso aumentariam os custos das transacoes por comerciantes de alta frequencia. A privacao do mercado dessa classe de investidor pode ter um efeito adverso sobre a liquidez, pelo menos durante os horarios normais (Hasbrouck e Sarre 2011). Conclusoes Nossa pesquisa revisa a Hipotese do Mercado Fractal onde ocorre a auto-similaridade da serie de precos financeiros devido a interacao de investidores com diferentes horizontes de tempo de investimento. Existem outras maneiras de entender a distribuicao estatistica observada dos precos dos mercados financeiros, mas a visao dos fractals enfatiza a importancia dos investidores de longo prazo para a estabilidade do mercado. Tambem sugere respostas politicas especificas a instabilidade. Referencias Anderson, N e J Noss (2013), The Fractal Market Hypothesis e suas implicacoes para a estabilidade dos mercados financeiros, Bank of England Financial Stability Paper No. 23. Hasbrouck, J e Saar, G (2011), Low-latency trading , Johnson School Research Paper Series. Peters, E (1991), Fractal Market Hypothesis. Wiley Finance. Departamento do Tesouro dos EUA (1988), Relatorio da forca-tarefa presidencial sobre mecanismos de mercado, Washington DC. 1 Os teoricos ainda nao concordaram em uma definicao matematica exata de fractals, mas ha um consenso geral de que essa auto-semelhanca e uma caracteristica definidora. 2 Observe que cada serie e construida como uma media durante o periodo de tempo relevante e foi redimensionada para comecar em 100 e tem o mesmo valor medio. Fraktal, czyli kolejny wskanik Billa Williamsa Wczoraj przybliyem dziaanie pierwszego z wskanikw Billa Williamsa 8211 Alligatora. Teraz omwiony zostanie kolejny wskanik z tej grupy 8211 Fraktal. Wyrniamy fraktale kupna i sprzeday. Kady z nich jest zbudowany z minimo piciu wiec. Interesuj nas jedynie najwysze wartoci poszczeglnych wiec w przypadku fraktali kupna lub najnisze w przypadku fraktali sprzeday. Najwysza warto wiecy rodkowej musi por wiksza od najwikszych wartoci 4 wiec j otaczajcych w przypadku fraktali kupna. W przypadku fraktali sprzeday najnisza warto wiecy rodkowej musi by mniejsza od najniszych wartoci czterech wiec j otaczajcych. Poczenie alligatora i fraktala daje pierwsz metod generowania sygnaw w sytemia Billa Williamsa. Sygnaem kupna (sprzeday) jest pierwszy fraktal ponad (pod) lini niebiesk. Przykad fraktali kupna, ktre stanowi sygna do zajcia dugiej pozycji, przedstawia Rysunek 1. Zostay one zaznaczone na rowo. Ryzunek 1. Fraktal i Alligator na wykresie EURPLN, rdo: XTB Trader Wystpienie fraktala kupna (sprzeday), wraz z uformowaniem si pitej wiecy, ktra go tworzy, jest sygnaem do zoenia zlecenia comprar parar (vender parar) po kursie wyszym (niszym) ni Najwysza (najnisza) warto rodkowej wiecy fraktala. Jeli inwestor znajduje si po za rynkiem skada zlecenia oczekujce kupna i sprzeday dopki jedno z nich si nie zrealizuje. Po realizacji jednego z nich naley anulowa wszystkie pozostae niezrealizowane zlecenia oraz czeka na kolejne sygnay sugerujce zawarcie nowych pozycji po tej stronie rynku, po ktrej inwestor znalaz si wraz z zrealizowaniem zlecenia oczekujcego opuci rynek w przypadku wystpienia sygnaw do zamknicia pozycji (o ktrych wkrtce). W wypadku, w ktrym jedno z naszych zlece oczekujcych zostao zrealizowane, pod uwag bierze si sygnay pynce nie tylko z kombinacji fraktala i aligatora, ale take z pozostaych dwch wskanikw, ktre zostan opisane w kolejnych czciach. Naley zaznaczy, e fraktal wraz z aligatorem zawsze daj pierwszy sygna wejcia na rynek i pod tym wzgldem s narzdziem inicjujcym dziaania inwestora, ktry je wykorzystuje w myl strategii proposowanej przez Billa Williamsa. Forex Estrategias de negociacao Forex MT4 Indicadores ForexMT4Indicators sao uma compilacao do download gratuito de Estrategias forex, sistemas, indicadores mt4, analise tecnica e analise fundamental na negociacao forex. Nos tambem podemos encontrar sistemas para escalar, tais como tendencias, reversoes, acoes de precos. A negociacao em um prazo menor como 1 minuto para o comercio de longo prazo tambem e transmitida aqui. Nos pretendemos ser um lugar onde todos os comerciantes de divisas podem obter recursos gratuitos sobre negociacao. Conecte-se conosco Mensagens recentes